top of page

Healing Circle
Praktijk voor Natuurgeneeskunde

Holistische Praktijk voor Natuurgeeskunde Healing Circle

Healing Circle biedt Complementaire Therapie. Met mijn holistische werkwijze help ik je graag met bij het verbeteren en behouden van je gezondheid. Ik kijk hierbij naar de gehele mens. Zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ik ben aangesloten bij BATC, de Beroepsorganisatie voor Complementaire Geneeswijzen (Belangen Associatie voor Therapeut en Consument) De behandelingen door een BATC therapeut vinden hun basis in de vijf natuurgerichte principes. Deze principes komen voort uit een aantal natuurlijke wetmatigheden. Om gezond te zijn en te blijven dienen elk van deze principes in evenwicht te zijn, ook in hun onderlinge samenhang. De vijf principes zijn niet slechts los van elkaar te zien, maar zijn ook onderling afhankelijk van elkaar. Zij zijn als een vlechtwerk en beïnvloeden elkaar. Een voorbeeld is dat wanneer iemand niet voldoende goede voeding tot zich neemt de energiehuishouding niet optimaal zal zijn. Wanneer iemand veel piekert zal dit het lichaam ook energie kosten. Er dient dus naar alle vijf de principes en hun onderlinge samenhang te worden gekeken. Hieronder kunt je, in de juiste volgorde weergegeven, een beknopte uitleg vinden over de vijf natuurgerichte principes volgens BATC.

      

De 5 natuurprincipes

HEALING CIRCLE - ENERGIE

ENERGIE

1.
Alles in en om ons heen bestaat uit energie
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven.
Energie vormt de basis bij de behandelingen van en BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaatsvinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtige stroming van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

In de praktijk
In mijn sessies draait alles om energie uitwissleing. Vanaf het eerste moment stem ik me af op jou en jouw behoeftes. Waar wil je mee geholpen worden en wat kan ik hier voor jou betekenen. Dit verschilt per individu en kan per keer verschillend zijn. We gaan samen op pad om te ontdekken waar de energieblokkades liggen die jouw de klachten veroorzaken. Door middel van energetische massage, reiki, accupressuur en voedingsadviezen, kan ik je helpen de energie blokkades op te sporen en te verzachten. 

2.
Prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel
Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.


In de praktijk
Wat ik vaak merk is dat mensen in een overprikkeld systeem vast blijven zitten door ervaringen of t
rauma’s uit het verleden. Het zenuwstelsel is chronisch overvraagd en staat in een ‘paraat - fight - flight - freeze modus’. In mijn praktijk zorg ik ervoor dat rust, zachtheid en omhulling ingebed zijn in alles wat ik doe. Van de massagetafel waar een wollen deken op ligt, tot aan een kruik voor de altijd oh zo koude voeten, tot aan een zachte essentiële olie, extra dekens en het kopje thee. Je wordt omhuld met warmte, (h)erkenning en aandacht. Zodat jouw zenuwstelsel weer tot rust komt en je lichaam zich weer kan herinneren wie jij werkelijk bent. Mijn behandelingen zijn afgestemd op jouw behoeftes en zijn zacht en liefdevol van aard.

 

HEALING CIRCLE - PRIKKELOVERDRACHT

PRIKKELOVERDRACHT

HEALING CIRCLE - DRAINAGE

DRAINAGE

3.
Ons lichaam heeft te maken met overbelasting door afvalstoffen.
Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn; het inademen van vervuilde lucht. Het blootgesteld worden aan zware metalen, restanten van pesticiden, dioxines of andere toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneert. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.


In de praktijk
Mijn behandelingen kunnen een milde tot een diep reinigend effect bewerkstelligen. Dit kan puur fysiek zijn. Lichte hoofdpijn, misselijkheid of buikpijn zijn heel normaal. Klachten die al aanwezig waren kunnen eerst licht verergeren. Je kan emotioneel extra prikkelbaar, geirriteerd of verdrietig worden. Op mentaal gebied zou je visualisaties, flashbacks, herinneringen of inzichten kunnen krijgen. En op energetisch vlak zal er veel in beweging worden gezet. Dit omdat de gesprekken die we voeren samen met de energetische therapie die ik geef iets in jou kunnen raken dat vaak verder gaat dan de pure fysieke vorm.

 

4.
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan je gezondheid verbeteren. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij jouw constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

In de praktijk
Als holistische voedingscoach heb ik geleerd dat voeding veel meer is dan de leterlijke voeding die je tot je neemt. Wat betekent voeding voor jou? Welke relatie heb je tot voeding? Welke emoties en gedachten zitten daaraan gekoppeld? Samen maken we een plan van aanpak dat specifiek gericht is op jouw behoeftes. We komen gaandeweg emotionele,geestelijke, mentale, energetische blokkades tegen die we samen kunnen ontrafelen.Deze voedingssessies worden altijd ondersteund dmv energetische of reflexzonetherapie.
Waneer je komt voor een energetische behandeling kan het zijn dat we ook je voedingspatroon ook onder de loep nemen en ik jou hierover advies geef.

HEALING CIRCLE- VOEDING

VOEDING

HEALING CIRCLE - GEESTELIJK WELZIJN

GEESTELIJK WELZIJN

5.
Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk.

Emotionele, mentale en spirituele aspecten van gezondheid en welzijn zijn niet alleen belangrijk voor je geestelijke maar ook voor je fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. In mijn praktijk leer ik je de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken en los te laten. Dit zorgt voor een zo goed mogelijk herstel en helpt je om in de toekomst in balans te blijven.


In de praktijk
Als arts die zowel in het ziekenhuis, huisartspraktijk en verpleeghuis werkzaam is geweest heb ik veel patiënten gezien die kampten met lichamelijke klachten. Wanneer ik door vroeg, kwam ik er altijd achter dat er een emotionele, geestelijke of mentale blokkade aan de klacht gekoppeld was. Als je bij mij komt voor een holistisch traject, zullen we samen 'op reis’ gaan. Jij neemt mij mee in jouw huidige klachten en ongemakken. Deze klachten zijn onlosmakelijk verbonden met gebeurtenissen, gevoelens en gedachten uit het verleden. Wat draag je nog bij je wat je niet meer dient? Welke emoties en trauma’s zitten letterlijk in jou vast en kun je nog niet loslaten? Geestelijk welzijn is een cruciaal onderdeel van mijn behandeling. Met jouw lichaam en de eventuele ongemakken die erbij komen als uitgangspunt gaan we stap voor stap de emoties en gedachten die jou niet meer dienen te voorschijn halen. Door die onder ogen te zien kan je aan je herstel beginnen. Ik help je hierbij met zachtheid en zonder oordeel, maar altijd liefdevol.

 

BATC

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Healing Circle is aangesloten bij BATC,
De Beroepsorganisatie voor Complementaire Geneeswijzen
De belangen Associatie voor Therapeut en Consument

 

bottom of page